Terapia rodzinna

Terapia rodzinna skierowana jest do całej rodziny. Podstawowe założenie tej metody opiera się na uznaniu, że rodzina tworzy system, w którym wszyscy członkowie pozostają we wzajemnych relacjach i nieustannie na siebie oddziałują. Problemy jednej osoby wpływają na resztę domowników, ale również system rodzinny wpływa na powstanie czy utrzymywanie się trudności. Dlatego też do procesu zdrowienia…

Psychoterapia pary lub małżeńska

Psychoterapia pary lub małżeńska adresowana jest do związków, które doświadczają trudności w komunikacji, nasilonych konfliktów, poczucia niezrozumienia czy emocjonalnego oddalenia i dystansu, zakłócenia w sferze intymnej. Czasem powodem zgłoszenia jest zdrada, choroba jednego z małżonków, która znacząca wpływa na funkcjonowanie związku. Często trudności wiążą się z etapem rozwoju związku, np. pojawienie się dziecka, napięcia między…

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest spotkaniem pacjenta i psychoterapeuty, którzy podejmują wspólny wysiłek, żeby rozumieć kłopot i cierpienie, które przyprowadza pacjenta do gabinetu. Najczęściej motywem poszukiwania pomocy jest obniżony nastój czy pogorszenie samopoczucia, pojawienie się niepokojących objawów, np. lęków. Pacjenci skarżą się na zaniżone poczucie własnej wartości, które utrudnia funkcjonowanie zawodowe, a także  trudności w budowaniu satysfakcjonujących…